Sisteme Informaționale

În anul 2005, în cadrul realizării Strategiei Naţionale „Moldova electronică”, Republica Moldova a lansat implementarea guvernării electronice (e-Guvernarea).

În acest context, în anul 2011, s-a aprobat Programul strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare), care are drept obiectiv asigurarea, pînă în 2020, a unui guvern mai transparent, mai performant şi mai receptiv, prin investiţii inteligente în TI şi utilizarea masivă a acestora în sectorul public.

Întru realizarea tuturor sarcinilor trasate de Guvernul Republicii Moldova în domeniul tehnologiilor informaționale, Centrul Informațional Agricol, la rîndul său, are drept scop de a asista Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și instituțiile din subordinea acestuia, precum și Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor în procesul de identificare, dezvoltare și implementare a sistemelor informaționale automatizate, care vor permite re-ingineria și digitalizarea  serviciilor publice prestate în sectorul agroindustrial.Layout by Victor Diacon