Întreprinderi și Fermieri

Sistemul Informațional Automatizat Registrul Digital Agricol (RDA) este soluția informațională pentru identificarea, înregistrarea si gestionarea fermierilor, crescătorilor de animale, a producătorilor și procesatorilor produselor de origine animală şi vegetală, care va oferi suport logistic, informațional Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare în implementarea politicilor de dezvoltare a ramurilor menționate, a politicilor de subvenționare şi a celor de securitate şi siguranță alimentară a Statului.

SIA RDA reprezintă un proiect realizat cu suportul tehnic și financiar al Centrului de Guvernare Electronică (E-Government) și Banca Mondială. La moment se află în proces de elaborare.Layout by Victor Diacon