Cadrul Legal

 1. Hotărîrea Guvernului nr. 710 din  20.09.2011cu privire la aprobarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare);
 2. Hotărîrea Guvernului nr. 255 din 9 martie 2005 privind Strategia Naţională de edificare a societăţii informaţionale – „Moldova electronică”;
 3. Hotărîrea Guvernului nr. 733 din 28 iunie 2006 cu privire la Concepţia guvernării electronice;
 4. Legea Republicii Moldova privind gospodăriile ţărăneşti (de fermier) Nr.1353-XIV  din  03.11.2000;
 5. Legea nr. 221 din 19.10.2007 privind activitatea sanitar-veterinara;
 6. Legea nr. 78 din 18.03.2004 privind produsele alimentare;
 7. Legea 231-XVI din 20.07.2006 cu privire la identificarea si înregistrarea animalelor;
 8. Legislație fitosanitară
 9. Legea zootehniei nr. 412-XIV din 27 mai 1999;
 10. Legea nr. 467-XV din 21 noiembrie 2003 cu privire la informatizarea şi la resursele informaţionale de stat;
 11. Legea, nr. 264-XV din 15 iulie 2004 cu privire la documentul electronic şi semnătura digitală;
 12. Hotărîrea Guvernului nr. 369 din 24.05.2011 cu privire la aprobarea modului de utilizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2011;
 13. Hotărîrea Parlamentului nr. 89 din 12.05.2011 privind aprobarea destinaţiilor de utilizare a mijloacelor din fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli;
 14. Hotărîrea Guvernului nr. 60 din 04.02.2010 cu privire la crearea Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură;
 15. Hotărîrea Guvernului nr. 282 din 11.03.2008 cu privire la aprobarea strategiei naţionale de dezvoltare durabilă a complexului agroindustrial al Republicii Moldova (2008-2015);
 16. Hotărîrea Guvernului nr. 1305 din 28.11.2007 cu privire la aprobarea concepţiei sistemului de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anii 2008-2015;
 17. Legea nr. 659-XIV din 20.10.1999 despre seminţe;
 18. Hotărîrea Guvernului nr. 390 din 29.04.1997 „Cu privire la aprobarea regulilor de desfacere către populaţie a seminţelor, răsadului şi a materialului săditor horticol”;
 19. Hotărîrea Guvernului nr.360 din 27.03.2002 privind aprobarea „Regulamentului cu privire la importul şi exportul de seminţe şi material săditor”;
 20. Hotărîrea Guvernului nr. 1402 din 9.12.2008 „Cu privire la crearea Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer”;
 21. Ordinul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare nr. 52 din 19.03.2007 „Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Material semincer pentru culturile de cîmp”;
 22. Ordinul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare nr. 81 din 18.05.2007 „Cu privire la aprobarea standardelor conexe pentru reglementările tehnice “Material de înmulţire şi săditor pomicol, bacifer şi de căpşun. Condiţii de calitate” şi “Material semincer pentru culturile de cîmp”;
 23. Hotărîrea Guvernului nr. 418 din 09.07.2009 privind aprobarea „Reglementării tehnice privind producerea, certificarea şi comercializarea materialului de înmulţire şi săditor viticol”;
 24. Ordinul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare nr. 145 din 21.07.2009 „Cu privire la aprobarea instrucţiunii de aprobare a sectoarelor de hibridare a porumbului în conformitate cu cerinţele Schemelor Semincere OECD”;
 25. Ordinul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare nr. 150 din 03.08.2009 „Pentru aprobarea instrucţiunii cu privire la producerea, prelucrarea, ambalarea şi etichetarea seminţelor hibride de porumb produse în Republica Moldova”.Layout by Victor Diacon