Reclamații

Examinarea reclamațiilor parvenite se efectuează în strictă conformitate cu prevederile Legii cu privire la petiționare nr.190 -XII din 19.07.1994 și procedurilor interne ale Întreprinderii de Stat „Centrul Informațional Agricol” (în continuare CIA). Modalitățile de depunere a reclamațiilor în cadrul CIA sunt următoarele:

- pe suport de hîrtie, la adresa: mun. Chișinău, MD-2060, Bd. Cuza - Vodă 5/1;

- în formă electronică, la adresa info@cia.md.

Textul reclamațiilor poate fi scris în limba de stat sau într-o altă limbă în conformitate cu Legea cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova.

 Procedura de primire și examinare a reclamațiilor

Reclamația transmisă în formă electronică trebuie să corespundă tuturor cerințelor față de documentele electronice, inclusiv să fie aplicată semnătura digitală, în conformitate cu legislația în vigoare. Adresările în format electronic vor fi examinate în cazul unei descrieri concrete a întrebării sau propunerii. Volumul textului adresării electronice nu trebuie să depășească 2000 de caractere. La prezentarea și examinarea adresărilor electronice este asigurată confidențialitatea datelor cu caracter personal (conform Legii 133 din 08.06. 2011) și a informației comunicate.

Toate reclamațiile, indiferent de modul în care au fost transmise (petiții, verbal, telefonic, mail, etc.) vor fi înregistrate în registrul special pentru reclamații. Reclamația va fi analizată de toți factorii implicați și se va decide dacă aceasta este întemeiată sau neîntemeiată, ca în final să anunțe reclamantul printr-o scrisoare oficială despre concluziile rezolvării acesteia.

În urma examinării adresării reclamantului, acesta va primi un răspuns la adresa indicată în mesaj.

Totodată, în cazul în care reclamantul nu va dispune de o adresă electronică, recomandăm expedierea mesajului prin poștă.

Tratarea reclamațiilor este un obiectiv important pentru echipa CIA, deoarece prin înlăturarea neconformităților depistate, activitatea CIA este în continuă optimizare!

Mulțumim pentru colaborare!Layout by Victor Diacon