Evenimente

Ședințe de informare a deținătorilor de animale cu privire la cadrul legal referitor la SIA RSA

14 februarie 2018 | Postat de: Victor Diacon

Întru executarea prevederilor Legii nr. 231 din 20.07.2006 privind identificarea și înregistrarea animalelor și a Hotărârii de Guvern nr. 507 din18.07.2012 pentru aprobarea unor norme privind identificarea și trasabilitatea animalelor, în luna ianuarie 2018, Î.S. ,,Centrul Informațional Agricol", a inițiat un proces de informare a Administrațiilor Publice Locale (APL) despre numărul de animale înregistrate în Sistemul Informațional Automatizat ,,Registrul de Stat al Animalelor" (SIA RSA), cu scopul de a corecta (ajusta) datele înregistrate.

Totodată, operatorii teritoriali în colaborare cu direcțiile sanitar veterinare raionale au organizat seminare în incintele primăriilor, piețelor comerciale, în întreprinderile juridice mari privind informarea populației despre importanța cadrului legal și anume obligațiunile deținătorilor de animale privind identificarea, înregistrarea în sistem și nedeclararea la timp a evenimentelor petrecute cu acestea.

De asemenea deținătorii de animale au fost informați despre necesitatea identificării animalelor, păstrarea documentelor ce sunt trimise prin Poșta Moldovei (formularul F1 și pașaportului bovinei), colaborarea cu operatorul teritorial în vederea înregistrării exploatației și desfășurarea altor activități, și au fost împărțite materiale informaționale.

Majoritatea primăriilor au salutat și reacționat pozitiv la organizarea acestor seminare,  expedierea rapoartelor cu numărul de animale pe fiecare deținător, cu atât mai mult au început a anunța deținătorii de animale, în urma cărora se completează cereri F3, pentru corectarea datelor din sistem prin excluderea animalelor neexistente.Layout by Victor Diacon